Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
horský fotomaratón 2016

Milí účastníci a milé účastníčky Tatranského fotomaratónu
Tatranský fotomaratón sa mení na HORSKÝ FOTOMARATÓN

:: 4 cykly po 5 tém do roka
Aby ste na svojich fotografiách mohli zobraziť rozmanitosť krásy
hôr a outdoorových aktivít vo všetkých ročných obdobiach bude
HORSKÝ FOTOMARATÓN prebiehať v 4 cykloch pre ktoré bude
vyhlásených vždy 5 iných tém.

:: vo Vašich horách
Aby ste mohli vytvoriť Vaše najkrajšie zábery nebude treba
cestovať do Tatier ale hory a horské prostredie si bude môcť
vybrať podľa Vašej vôle z celého územia Slovenska.

:: viac času
Aby ste si mohli vybrať pre svoj záber najlepšie svetlo a
príležitosť bude limit na odoslanie fotografií 48 hodín.

:: lepšia prezentácia Vašej tvorby
Aby sa Vaša tvorba dostala viac na verejnosť, budú z každého
cyklu a každej témy vybrané až 3 najlepšie fotografie, ktoré
budú zaradené do ročenky HORSKÝ FOTOMARATÓN, ktorú
ponúkneme najmä horským chatám a penziónom, aby Vaše
najlepšie fotografie nezostali ležať v záplave iných fotografií na
internete.

Po každom cykle budú v časopise Krásy Slovenska uverejnené
vybrané fotografie.

:: Horalfest 2016 a Horský fotomaratón
Autori budú môcť zaradiť svoje fotografie z Horského
fotomaratónu aj do súťažnej časti podujatia bienále umeleckej
tvorby o horách Horalfest 2016.

Na Horalfeste 2016 bude z najlepších fotografií Horského
fotomaratónu usporiadaná samostatná výstava.

:: jedno spoločné stretnutie
Vždy na záver podujatia sa spoločne stretneme, aby sme si
vymenili skúsenosti na tvorivom mítingu s odbornými
prezentáciami a odovzdaním hlavnej ceny Horský fotograf
najúspešnejšiemu autorovi.
3. cyklus horského fotomaratónu
LETO 2016

4. - 5. 6. 2016
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry
hlavní partneri
podujatia:
Prihlášku do letného cyklu 2016 nájdete TU
Podrobnosti o súťaži nájdete v časti  PROPOZÍCIE

Tešíme sa na Vašu tvorbu!
Prihlásených 72 účastníkov z celého Slovenska malo počas
časového limitu 48 hodín nafotiť krásy slovenských hôr na
nasledujúce zadané témy: 1. energia, 2. jarné metamorfózy,
3. paradox, 4. jemné štruktúry, 5. premena farieb.

Podujatie Horský fotomaratón zaznamenalo nárast počtu
účastníkov, čo sa prejavilo aj v počte odovzdaní fotografických
snímok. Vzhľadom k počasiu tentoraz prevažovali fotografie
zachytávajúce detaily prebúdzajúcej sa prírody zo zimného
spánku v podobe kveteny či topiaceho sa snehu. Avšak
nechýbali ani pohľady z rôznych pohorí, dokonca aj so snehom
pokrytých Vysokých Tatier.

Vyhodnotenie účastníkov sa uskutoční do týždňa od ukončenia
súťaže. Výsledky, resp. 3 najlepšie fotografie z každej témy
budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke podujatia a
zvyšné fotografie na sociálnej sieti. Taktiež bude uskutočnený
redakčný výber časopisu Krásy Slovenska (ďalej KS), kde
fotografie vybraných autorov budú zverejnené v čísle 5-6/2016.

Čítajte viac TU.
Vyhodnotenie čitateľskej súťaže
časopisu Krásy Slovenska - zima 2016

V súťaži čitateľov časopisu Krásy Slovenska o najlepšiu
fotografiu zimného cyklu Horského fotomaratónu 2016 sa
zapojilo 184 hlasujúcich. Najviac hlasov získala fotografia
na tému pod perinou od Petra Šárošiho. Druhá v poradí
bola s rovnomennou témou fotografia od Tatiany
Dučaiovej a tretie miesto v hlasovaní obsadila Janka
Ambrózová so snímkou zachytávajúcou tému ďaleký cieľ.

Vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú CEWE fotoknihu v
hodnote 50€ od spoločnosti Fotolab sú:

Denisa Vanyová
Mária Maceková
Jozef Novák


VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE SÚŤAŽE KRÁS SLOVENSKA:
1. miesto Peter Šároši 2. miesto Tatiana Dučaiová 3. miesto Janka Ambrózová
VÝSLEDKY JAR 2016
plagát LETO 2016
Tlačová správa:
letný cyklus 2016