Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
4. cyklus horského fotomaratónu
JESEŇ 2016

1. - 2. 10. 2016
horský fotomaratón 2016

Milí účastníci a milé účastníčky Tatranského fotomaratónu
Tatranský fotomaratón sa mení na HORSKÝ FOTOMARATÓN

:: 4 cykly po 5 tém do roka
Aby ste na svojich fotografiách mohli zobraziť rozmanitosť krásy
hôr a outdoorových aktivít vo všetkých ročných obdobiach bude
HORSKÝ FOTOMARATÓN prebiehať v 4 cykloch pre ktoré bude
vyhlásených vždy 5 iných tém.

:: vo Vašich horách
Aby ste mohli vytvoriť Vaše najkrajšie zábery nebude treba
cestovať do Tatier ale hory a horské prostredie si bude môcť
vybrať podľa Vašej vôle z celého územia Slovenska.

:: viac času
Aby ste si mohli vybrať pre svoj záber najlepšie svetlo a
príležitosť bude limit na odoslanie fotografií 48 hodín.

:: lepšia prezentácia Vašej tvorby
Aby sa Vaša tvorba dostala viac na verejnosť, budú z každého
cyklu a každej témy vybrané až 3 najlepšie fotografie, ktoré
budú zaradené do ročenky HORSKÝ FOTOMARATÓN, ktorú
ponúkneme najmä horským chatám a penziónom, aby Vaše
najlepšie fotografie nezostali ležať v záplave iných fotografií na
internete.

Po každom cykle budú v časopise Krásy Slovenska uverejnené
vybrané fotografie.

:: Horalfest 2016 a Horský fotomaratón
Autori budú môcť zaradiť svoje fotografie z Horského
fotomaratónu aj do súťažnej časti podujatia bienále umeleckej
tvorby o horách Horalfest 2016.

Na Horalfeste 2016 bude z najlepších fotografií Horského
fotomaratónu usporiadaná samostatná výstava.

:: jedno spoločné stretnutie
Vždy na záver podujatia sa spoločne stretneme, aby sme si
vymenili skúsenosti na tvorivom mítingu s odbornými
prezentáciami a odovzdaním hlavnej ceny Horský fotograf
najúspešnejšiemu autorovi.
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry
hlavní partneri
podujatia:
LETO 2016

Horský internetový klub o. z. v spolupráci s časopisom Krásy
Slovenska pripravili pre všetkých milovníkov hôr a
fotografovania tretiu časť fotografickej súťaže Horský
fotomaratón, ktorá prebehla počas prvého júnového víkendu
t.j. 4. a 5. 6. 2016.

Do súťaže sa prihlásilo bezmála 80 účastníkov z celého
Slovenska a dve účastníčky z Českej republiky. Avšak v
časovom limite 48 hodín stihlo nafotiť krásy slovenských hôr na
nasledujúce zadané témy: 1. zhora, 2. silueta, 3. horizont, 4.
sedlo, 5. na vrchole len 57 účastníkov.

Napriek premenlivosti počasia sa súťažiacim podarilo odovzdať
zaujímavé fotografie. Nechýbali snímky známych slovenských
štítov, horskej kveteny či tajomnou hmlou zahalených strání.
Súťažiaci zachytili horské prostredie počas dňa aj noci, za
slnka i v daždi. 

Vyhodnotenie účastníkov sa uskutoční do týždňa od ukončenia
súťaže. Výsledky, resp. 3 najlepšie fotografie z každej témy
budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke podujatia a
zvyšné fotografie na sociálnej sieti. Taktiež bude uskutočnený
redakčný výber časopisu Krásy Slovenska (ďalej KS), kde
fotografie vybraných autorov budú zverejnené v čísle 7-8/2016.

Čítajte viac TU.
Vyhodnotenie čitateľskej súťaže
časopisu Krásy Slovenska - jar 2016

V súťaži čitateľov časopisu Krásy Slovenska o najlepšiu
fotografiu jarného cyklu Horského fotomaratónu 2016 sa
zapojilo 203 hlasujúcich. Najviac hlasov získala fotografia
na tému premena farieb od Rastislava Šoltysa. Druhá v
poradí bola s rovnomennou témou fotografia od Petra
Šárošiho a tretie miesto v hlasovaní obsadila Jana Šebová
so snímkou zachytávajúcou tému paradox.
Vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú CEWE fotoknihu v
hodnote 50€ od spoločnosti Fotolab sú:
Marta Halenárová
Jozef Macej
Petra Piatková

Gratulujeme!
1. miesto Peter Šároši 2. miesto Tatiana Dučaiová 3. miesto Janka Ambrózová
VÝSLEDKY LETO 2016
1 miesto Rastislav Šoltys 2. miesto Peter Šároši 3. miesto Jana Šebová
VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE SÚŤAŽE KRÁS SLOVENSKA
JAR 2016:
VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE SÚŤAŽE KRÁS SLOVENSKA
ZIMA 2016:
Témy
horského fotomaratónu
JESEŇ 2016:

- posledný dotyk slnka
- farebné impresie jesene
- chladné ráno
- ďaleké výhľady
- koniec sezóny