História - Tatranský fotomaratón

Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Podujatie HORSKÝ FOTOMARATÓN vzniklo z podujatia Tatranský
fotomaratón, ktoré organizoval Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry.

Podujatie Tatranský fotomaratón sa uskutočnilo počas 4 rokov.
Podujatie ukázalo nielen záujem  o horskú fotografiu ale aj určité
obmedzenia pre tvorbu horskej fotografie. Je to najmä obmedzený
čas a opakujúce sa miesto podujatia.

Rozhodli sme sa preto poskytnúť autorom horskej fotografie viac
priestoru a času ako aj rozšíriť pole pôsobnosti na ostatné hory
Slovenska.

Podstatnou novinkou bude aj forma prezentácie tvorby autorov.
Kým doteraz bola ich prezentácia obmedzená len na výstavu pri
príležitosti vyhlasovania výsledkov teraz to bude hlavne prezentácia
v printovej podobe, a to zverejňovaním najlepších fotografií v
časopise Krásy Slovenska a v ročenke podujatia, ktorú budeme
distribuovať na horské chaty a penzióny či hotely a informačné
kancelárie v podhorí.

Veríme, že práve táto forma prezentácie tvorby autorov bude ich
najväčšou odmenou.

Poslednú podobu web stránky Tatranský fotomaratón spolu s
archívom fotografií si môže pozrieť TU.
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry