Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Kontakt
Poštová adresa:

Horský internetový klub, o.z.
P.O.Box 29
062 01 Vysoké Tatry


e-mail:
fotomaraton@hory.sk

telefón:
+421 903 745 787
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry