Prihláška
na Horský fotomaratón 2016
cyklus JESEŇ
Priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Meno:
Click for new image
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Ulica:
Odoslaním prihlášky potvrdzujem,
že súhlasím s pravidlami súťaže
Horský fotomaratón 2016,
ktoré sú uvedené v časti
Propozície.
 
Poznámka:
PRIHLÁŠKA
horský fotomaratón 2016 - CYKLUS JESEŇ
Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona Zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona, § 283 "Porušovanie autorského práva".
Prihláška na stiahnutie:
horský fotomaratón organizuje
Horský internetový klub, o.z.,
Vysoké Tatry